Automatinės dūmų užuolaidos SmokeMaster SM3

Automatinės dūmų užuolaidos SmokeMaster SM3

 

SmokeMaster - tai automatinës ruloninës
dumu užuolaidos, kurios gaisro atveju
apriboja erdvëje dumu išplitima.
Užuolaida sudalija erdve i reikalingus ar
nustatytus dumu segmentus tuo tikslu,
kad dumai, karštis ir degimo produktai
negalëtu patekti i kitas erdvës patalpas.
SmokeMaster puikiai tinka patalpoms,
kur estetinës, logistinës ar techninës
priežastys neleidžia irengti fiksuotu dumu
užuolaidu. Tai yra prekybos centruose,
gamybinëse salëse, sandëliuose,
garažuose bei oro uostuose.

  SmokeMaster - tai automatinės ruloninės dūmų užuolaidos, kurios gaisro atveju apriboja erdvėje dūmų išplitimą. Užuolaida sudalija erdvę į reikalingus ar nustatytus dūmų segmentus tuo tikslu, kad dūmai, karštis ir degimo produktai negalėtų patekti i kitas erdvės patalpas. SmokeMaster puikiai tinka patalpoms, kur estetinės, logistinės ar techninės priežastys neleidžia įrengti fiksuotų dumų užuolaidų. Tai yra prekybos centruose, gamybinėse salėse, sandėliuose, garažuose bei oro uostuose.

 
Technical information
 
LIETUVIŠKAI
News