Meteor natūralaus vėdinimo (priešgaisrinis) vožtuvas

Meteor natūralaus vėdinimo (priešgaisrinis) vožtuvas

 

EuroMeteor - tai naturalaus
vedinimo vožtuvas, tinkamas dumu,
karšcio ir degimo produktu
šalinimui. Be to, vožtuvas gali buti
naudojamas kasdieniniam vedinimui
bei papildomam dienos šviesos
tiekimui.EuroMeteor yra specialiai
sukurtas tokioms patalpoms, kuriose
turi buti išlaikomos griežti
strukturiniai, terminiai bei akustiniai
reikalavimai. EuroMeteor
naudojami pramoniniuose ir
komunaliniuose pastatuose, ku,riuose
reikia užtikrinti priešgaisrine
apsauga ir didelio našumo vedinima.

  Meteor - tai natūralaus vėdinimo vožtuvas, tinkamas dumų, karšcio ir degimo produktų šalinimui. Be to, vožtuvas gali butinau dojamas kasdieniniam vėdinimui bei papildomam dienos šviesos tiekimui. Meteor yra specialiai sukurtas tokioms patalpoms, kuriose turi buti išlaikomi griežti struktūriniai, terminiai bei akustiniai reikalavimai. Meteor naudojami pramoniniuose ir komunaliniuose pastatuose, kuriuose reikia užtikrinti priešgaisrinę apsaugą ir didelio našumo vedinimą.

 

 
Technical information
 
LIETUVIŠKAI
News