WCO - natūralaus oro išmetimo įrenginys

WCO - natūralaus oro išmetimo įrenginys

 

WCO - tai naturalaus oro išmetimo
vožtuvas, pritaikytas nuolatiniam
vëdinimui ir automatiniam gaisro
vëdinimui. WCO viršuje yra grotelës,
kurias galima nustatyti bet kokioje
reikalingoje padëtyje. Taip pat yra dvi
valdomos šoninës užsklandos. Dël to
WCO gali buti naudojamas visomis oro
salygomis. Be to, vožtuvo našumas gali
buti pritaikytas pagal poreikius. WCO
naudojami pramoniniuose ir
komunaliniuose pastatuose.

  WCO - tai natūralaus oro išmetimo vožtuvas, pritaikytas nuolatiniam vėdinimui ir automatiniam gaisro vėdinimui. WCO viršuje yra grotelės,kurias galima nustatyti bet kokioje reikalingoje padėtyje. Taip pat yra dvi valdomos šoninės užsklandos. Dėl toWCO gali būti naudojamas visomis oro sąlygomis. Be to, vožtuvo našumas gali buti pritaikytas pagal poreikius. WCO naudojami pramoniniuose ir komunaliniuose pastatuose.

 

 
Technical information
 
LIETUVIŠKAI
News